ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 2003

Školení Z

Termín: říjen, listopad 2003
Počet hodin výuky: 25
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51,
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Václav Vrbík, CSc., Ing. Jaroslava Šmídová

Vstupní předpoklady: Žádné, určeno pro začátečníky.

Sylabus: Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně rozvíjet. V průběhu školení by se účastník měl naučit efektivně používat počítače pro svoji vlastní běžnou práci. Musí proto zvládnout práci s operačním systémem (práce se soubory, spouštění programů, jednoduché konfigurování systému), rozumět specifikům práce v síti, efektivně ovládat textový editor, umět pracovat s alespoň jedním poštovním klientem (včetně jeho přizpůsobení), umět pracovat s jedním www prohlížečem a orientovat se v tom, jak najít na Internetu požadované informace. Vzdělávání se ukončuje testem nebo praktickým cvičením, může být také uznáno administrativně. Více informací...


Školení P - Úvodní modul

Termín: říjen, listopad 2003
Počet hodin výuky: 30
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51,
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Václav Vrbík, CSc., Ing. Jaroslava Šmídová

Vstupní předpoklady: Znalosti a dovednosti na úrovni Z.

Sylabus: Hlavním cílem je vybavit absolventa nutnými ICT kompetencemi, které potřebuje učitel při využití ICT ve výuce. Smyslem není drilování obsluhy konkrétní programové aplikace. Obsah i forma jednotlivých modulů by měly respektovat specifika jednotlivých typů školských zařízení. Obsah úvodního povinného modulu bude vždy pro daný typ školského zařízení shodný. Po absolvování úvodního modulu si bude pedagogický pracovník moci vybrat dva další moduly z nabídky volitelných modulů (Elektronické publikování, Grafická komunikace, ICT ve výuce fyziky atd.). Vzdělávání v rámci každého volitelného modulu se ukončuje obhajobou závěrečné práce - projektu. Více informací...