Mezinárodní spolupráce

Katedra má kontakty s pracovišti některých zahraničních univerzit:

V rámci mezinárodních projektů je studentům umožněno vycestovávat na zahraniční studijní stáže.
Více informací o těchto aktivitách naleznete na webu oddělení Zahraničních vztahů Západočeské univerzity v Plzni.

Pokud s námi máte zájem navázat spolupráci, kontaktujte PhDr. Tomáše Přibáně, Ph.D.