Přijímací řízení

Aktuální informace pro přijímací řízení

Test nanečisto

Chystáte se u nás studovat informatiku? Chcete v přijímacím testu dosáhnout dobrých výsledků? Nepříjemným překvapením se vyhnete, když přijdete na test nanečisto.

Kdy

Zájemcům o bakalářské studium nabízíme následující dva termíny:

Zájemcům o navazující magisterské studium nabízíme následující dva termíny:

Kde

Všechny testy nanečisto proběhnou v počítačových učebnách KVD v prvním patře na adrese Klatovská třída 51 v Plzni. [mapa]

V případně přetrvávajících vládních nařízení proběhnou testy nanečisto on-line v univerzitním systému MOODLE. Bližší informace získají přihlášení účastníci tři dny před konáním testu.

Průběh

Formální náležitosti

Testy nanečisto budou mít stejné formální parametry, jaké bude mít test u skutečných přijímacích zkoušek.

Obsahová náplň

Test nanečisto pro zájemce o bakalářské studium bude stejně jako test u skutečných přijímacích zkoušek vycházet z obsahu a rozsahu vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie, který je dán RVP pro gymnázia.

Test nanečisto pro zájemce o navazující magisterské studium bude stejně jako test u skutečných přijímacích zkoušek odpovídat obsahu předmětů zařazených do studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, který KVD garantuje v bakalářském studiu.

Přihláška

V případě zájmu se přihlaste k testu nanečisto elektronicky:

Platba

Platbu na první termín uhraďte nejpozději do 29. března 2021, na druhý v případě bakalářského studia do 25. května 2021, v případě navazujícího magisterského studia do 15. června 2021. K testu nanečisto nezapomeňte s sebou přinést potvrzení o provedení platby:

Dotazy

V případě dotazů k testu nanečisto kontaktujte PhDr. Zbyňka Filipi, Ph.D. na e-mailové adrese filipiz@kvd.zcu.cz (předmět "Dotaz na přijímací řízení") či telefonním čísle 377 636 445.

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2021/2022.

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve vyhlášce děkana 37VD/2020.

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu program Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2021/2022 otevřen v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu. K našemu studijnímu programu v podobě maior si vybíráte navíc ještě z bohaté nabídky studijních programů označených jako minor:

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu specializaci Učitelství informatiky pro základní školy programu Učitelství pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2021/2022 otevírat v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je specializací.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, které si můžete vyhledat. Jako druhou specializaci si v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy vybíráte z bohaté nabídky, která zahrnuje: