Přijímací řízení

Aktuální informace pro přijímací řízení

Informace k přijímacím zkouškám

Níže uvedené informace platí pro přijímací řízení do akademického roku 2021/2022.

Seznam otevíraných studijních oborů pro akademický rok 2020/2021 naleznete ve vyhlášce děkana 37VD/2020.

Bakalářské studium

Na KVD garantujeme v bakalářském studiu program Informatika se zaměřením na vzdělávání, který bude v akademickém roce 2021/2022 otevřen v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu. K našemu studijnímu programu v podobě maior si vybíráte navíc ještě z bohaté nabídky studijních programů označených jako minor:

Stáhnout si můžete i doporučenou literaturu, která obsahuje okruhy, z nichž budou vycházet otázky v testu u přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium

Na KVD garantujeme v navazujícím magisterském studiu specializaci Učitelství informatiky pro základní školy programu Učitelství pro základní školy, který se bude v akademickém roce 2021/2022 otevírat v prezenční formě studia. Můžete si stáhnout bližší informace o přijímání do studijního programu Učitelství pro základní školy, jehož je specializací.

Pro získání přehledu o obsahové náplni přijímacích zkoušek si můžete pročíst sylaby předmětů bakalářského studijního oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání, které si můžete vyhledat. Jako druhou specializaci si v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy vybíráte z bohaté nabídky, která zahrnuje: