Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

19. 01. 2018
První termín testů nanečisto
Chcete vědět, co můžete očekávat v testech při přijímacím řízení do bakalářského, nebo navazujícího magisterského studia na naší katedře? Neváhejte se přihlásit včas k testu nanečisto, který proběhne poprvé 29. března 2018. Více informací naleznete v sekci, která je věnována přijímacímu řízení.
-Filipi-
20. 03. 2018
Zrušení výuku a KH
Kvůli pracovní neschopnosti jsem nucen tento týden zrušit veškerou výuku a konzultační hodiny. Další informace budu sdělovat po jednotlivých předmětech obvyklými cestami.
-Filipi-
20. 03. 2018
Zrušení výuky PZ dne 21. 3. z důvodu kolize s praxemi
Vážení studenti, z důvodu kolize náslechových praxí a výuky se dne 21. 3. v souladu s pokynem pana děkana nebude konat výuka předmětu Periferní zařízení pro studenty 2. ročníků. Děkuji Vám za pochopení. S pozdravem
-Tomáš Jakeš-
20. 03. 2018
Přesun výuky PZ dne 20. 3. na 27. 3. 2018
Vážení studenti, z důvodu mé nemoci se dne 20. 3. 2018 nebude konat výuka předmětu Periferní zařízení. Vzhledem ke 14dennímu intervalu střídání (sudý, lichý) bude hodina mimořádně nahrazena v příštím týdnu dne 27. 3. 2018. Děkuji Vám za pochopení. S pozdravem
-Tomáš Jakeš-
19. 03. 2018
Změna KH
Tento týden se přesouvají moje KH z úterý na čtvrtek od 12:00 do 13:00. Děkuji za pochopení.
-Jan Král-
Všechny aktuality
RSS