KVD NÁSTĚNKA RSS http://www.kvd.zcu.cz cs Mon, 21 Jan 2019 08:07:42 GMT Nástěnka KVD, ZČU v Plzni http://www.kvd.zcu.cz/cz/_img/RSSLogo.gif http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php Konzultační hodiny 22.1. - V. Vrbík http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_785 Moje KH plánované na 22.1.2019 jsou zrušeny. V akutních případech využijte email. Děkuji za pochopení. Vrbík Thu, 17 Jan 2019 23:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2019-01-18 15:40:28#rss_785 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_643 Výzkumná zpráva o výuce robotiky na základních školách V rámci projektu studentské grantové soutěže 2016 zpracoval Mgr. Jan Baťko z Katedry výpočetní a didaktické techniky výzkumnou zprávu mapující současný stav výuky robotiky pomocí robotických stavebnic ve výuce na základních školách v České Republice. Podrobné výsledky naleznete popsané ve výzkumné zprávě, která je na stránkách katedry volně dostupná ke stažení. Výzkumná zpráva ke stažení Mgr. Jan Baťko Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-11-21 06:24:14#rss_643 Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2019 http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php#rss_4 Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018. Odevzdání kvalifikačních prací Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry. Letní termín – 30. dubna 2019 Podzimní termín – 1. července 2019 Bakalářský studijní program Obhajoba bakalářské práce Letní termín – 11. června 2019 Podzimní termín – 10. září 2019 Státní závěrečná zkouška (Bc.) Letní termín – 28. května 2019 Podzimní termín – 27. srpna 2019 Navazující magisterský studijní program Obhajoba diplomové práce Letní termín – 13. června 2019 Podzimní termín – 12. září 2019 Státní závěrečná zkouška (Mgr.) Letní termín – 30. května 2019 Podzimní termín – 29. srpna 2019 Doktorský studijní program (Ph.D.) Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu. Rozšiřující studium Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia: Zimní termín – 30. ledna 2019 Letní termín – 30. května 2019 Podzimní termín – 29. srpna 2019 Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206. Filipi Sat, 11 Oct 2014 22:00:00 GMT http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php?ed=2018-11-21 06:23:31#rss_4