ICT vzdělávání pedagogických pracovníků 2002

Školení Z

Termín: říjen, listopad, prosinec 2002
Počet hodin výuky: 25
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51,
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Václav Vrbík, CSc., Ing. Jaroslava Šmídová

Vstupní předpoklady: Žádné, určeno pro začátečníky.

Sylabus: Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně rozvíjet. V průběhu školení by se účastník měl naučit efektivně používat počítače pro svoji vlastní běžnou práci. Musí proto zvládnout práci s operačním systémem (práce se soubory, spouštění programů, jednoduché konfigurování systému), rozumět specifikům práce v síti, efektivně ovládat textový editor, umět pracovat s alespoň jedním poštovním klientem (včetně jeho přizpůsobení), umět pracovat s jedním www prohlížečem a orientovat se v tom, jak najít na Internetu požadované informace. Vzdělávání se ukončuje testem nebo praktickým cvičením, může být také uznáno administrativně. Více informací...