Seminář o počítačové simulaci elektronikých obvodů

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD) FPE ZČU v Plzni uspořádala 18. září 2001 ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň seminář pro učitele středních škol na téma „Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce“. Seminář se uskutečnil za finančního přispění projektu FRVŠ č. 983/2001. Původně se předpokládalo, že se ho zúčastní učitelé středních škol především z plzeňského regionu. Ukázalo se však, že seminář na podobné téma chyběl učitelské veřejnosti v širším okolí. Semináře se zúčastnilo celkem 27 učitelů převážně ze středních škol a učilišť, z toho dva přijeli ze škol v Českých Budějovicích, dva ze Strakonic, jeden ze Sezimova Ústí, čtyři ze Sokolova, jeden učitel z Kutné Hory a Písku. Po úvodní prezentaci na uvedené téma, kterou předvedl odborný asistent KVD Petr Michalík, následovaly praktické ukázky příkladů, které si připravili studenti FPE oboru VT Pavel Masopust, Jan Novák, Jakub Schwarzmeier a Robert Forman. Potom seminář pokračoval ukázkou nové verze simulačního programu Multisim 2001. Na závěr se rozběhla diskuze, ve které si účastníci semináře předávali svoje zkušenosti s využitím počítačové simulace ve výuce. Domnívám se, že jsme se rozcházeli s dobrými pocity, novými kontakty a předsevzetím, že se zase za čas opět na podobném semináři setkáme.

Petr Michalík, KVD FPE ZČU