Krajské kolo soutěže v programování

V sobotu 22.dubna 2006 se na Katedře výpočetní a didaktické techniky (KVD) Fakulty pedagogické soutěžilo v programování. Již tradičně se zde každý rok setkávají nejlepší programátoři ze středních škol západních Čech. V  počítačových učebnách zde proběhl 20. ročník krajského kola soutěže v programování kategorie mládež. V letošním roce bylo přihlášeno do soutěže v uvedené kategorii 13 účastníků. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, garantem a spolupořadatelem byla KVD FPE ZČU v Plzni (pro kategorii mládež) a Stanice mladých techniků (pro kategorii žáci).

Zadání soutěžních příkladů připravila ústřední porota v Praze, aby bylo jednotné pro všechna krajská kola, která probíhala v republice. Letos byly soutěžícím zadány čtyři úlohy s různými koeficienty obtížnosti. Za každou úlohu mohl soutěžící dostat max. 10 bodů, z nichž 9 bodů bylo vyhrazeno na ohodnocení funkčnosti programu, jeden bod na dokumentaci a přehlednost zdrojového programu. Body získané za každou úlohu se ještě násobily koeficientem obtížnosti úlohy. Na řešení úloh měli soutěžící čtyři hodiny času. Tříčlenná porota, v níž byl delegován zástupce ústřední poroty Zdeněk Kotala, hodnotila vedle funkčnosti programu i efektivitu a originalitu řešení. Pro všechny soutěžící byly jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocení poskytli členové poroty.

Všichni soutěžící obdrželi čestné uznání. Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů rovněž ceny – letos v podobě poukázek na nákup technické literatury a slušivých triček s nápisem OpenSolaris.

Na organizaci soutěže se spolupodílel Petr Michalík (KVD), hladký průběh soutěže po technické stránce zabezpečoval Zdeněk Roub (SSPS), s vlastní soutěží pomáhal také student Šimon Kadlec (3r. FPE aprobace Výpočetní technika – Technická výchova), za což jim oběma patří poděkování.

Petr Michalík

KVD

 

 

 

VÝSLEDKOVÁ        LISTINA

krajského kola soutěže dětí a mládeže v programování pro Plzeňský kraj

Plzeň 22. 4. 2006

Vyšší programovací jazyky – mládež

Pořadí

Jméno a příjmení soutěžícího

Rok narození

Název a adresa školy

Okres **

1.

Struhár Václav

1987

VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

PM

2.

Michl Filip

1988

VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

PM

3.

Janisch Jaromír

1987

Gymnázium Plzeň, Mikulášské n.

PM

4

Čábal Martin

1988

Gymnázium Plzeň, Mikulášské n.

PM

5

Vít Jakub

1989

Gymnázium Plzeň, Mikulášské n.

PM

6

Štrunc Petr

1989

Gymnázium Plzeň, Mikulášské n.

PM

7

Diba Roman

1988

VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

PM

8

Hajžman Milan

1988

Gymnázium Plzeň, Mikulášské n.

PM

9

Nový Tomáš

1987

VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

PM

10

Duda Daniel

1988

Gym. L. Pika, Opavská 21

PM

11

Podlesák Bohumil

1988

VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

PM

DNS

Bobko Andriy

1987

VOŠ a SPŠE, Koterovská 85

PM

DNS

Havlík Jindřich

1989

Gymnázium Plzeň, Mikulášské n.

PM

DNS

Kubeš Jiří

1989

Gym. L. Pika, Opavská 21

PM