Soutěž v programování (2004)

V sobotu 17.dubna 2004 se na Katedře výpočetní a didaktické techniky (KVD) Fakulty pedagogické soutěžilo v programování. Stalo se již tradicí, že se zde každoročně setkávají nejlepší programátoři ze středních škol západních Čech. V počítačových učebnách zde proběhlo krajské kolo soutěže v programování kategorie mládež z plzeňského a karlovarského kraje. V letošním roce bylo přihlášeno do soutěže 12 účastníků z Plzně, čtyři z Klatov, tři z Ostrova nad Ohří a jeden ze Sušice. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, garantem a spolupořadatelem byla KVD FPE ZČU v Plzni.

Zadání soutěžních příkladů připravila ústřední porota v Praze, aby bylo jednotné pro všechna krajská kola, která v tento den probíhala v republice. Letos byla soutěžícím zadána jedna úloha, na jejíž řešení měli čtyři hodiny času. Čtyřčlenná porota, v níž byl delegován zástupce ústřední poroty Zdeněk Kotala, hodnotila vedle funkčnosti programu i efektivitu a originalitu řešení a dokumentaci. Pro všechny soutěžící byly jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocení poskytli členové poroty.

Všichni soutěžící obdrželi čestné uznání. Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů a poukázek na odbornou literaturu rovněž hodnotné věcné ceny, které letos věnovala Sklárna Heřmanova Huť, a.s.

Petr Michalík, FPE KVD