Krajské kolo soutěže v programování (2002)

Na KVD proběhlo Krajské kolo soutěže v programování

V sobotu 20. 4. 2002 se na Katedře výpočetní a didaktické techniky (KVD) Pedagogické fakulty soutěžilo v programování. Stalo se již tradicí, že se zde každoročně setkávají nejlepší programátoři ze středních škol západních Čech. V počítačových učebnách zde proběhlo krajské kolo soutěže v programování kategorie mládež. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, garantem a spolupořadatelem byla KVD FPE ZČU v Plzni.

Soutěžící měli k dispozici prostřednictvím univerzitní počítačové sítě tyto programovací jazyky: Borland C++ 3.1, Turbo Pascal 6, Turbo Pascal 7 a Borland Delphi 5. Ukázalo se, že největší oblibě se těší vývojové prostředí Delphi, dále jazyk Pascal a Borland C++.

Zadání soutěžních příkladů bylo jednotné pro všechna krajská kola, která v tento den probíhala v republice. Soutěžícím bylo zadáno pět úloh, na jejichž řešení měli čtyři hodiny času. Porota hodnotila vedle funkčnosti programu i efektivitu a originalitu řešení a dokumentaci. Pro každý příklad byl stanoven koeficient podle obtížnosti. Přesné znění zadání, výsledky soutěže a fotografie z průběhu si mohou zájemci přečíst na www stránkách KVD  zde Pro všechny soutěžící byly jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocení poskytla ke každému příkladu porota.

Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů rovněž hodnotné věcné ceny, které letos sponzorovala Sklárna Heřmanova Huť, a.s., a plzeňská firma LOPO. Odměnou pro nejlepší soutěžící je snad také pocit, že právě oni byli nominováni do republikového kola soutěže v programování, které se koná začátkem června v Hradci Králové.

Petr Michalík a Zdeněk Roub

Fotografie zesoutěže:

 
Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5
Foto6 Foto7 Foto8 Foto9