Oblastní kolo soutěže v programování (2001)

Na KVD se soutěžilo v programování

V sobotu 21. 4. 2001 se na Katedře výpočetní a didaktické techniky (KVD) Pedagogické fakulty soutěžilo v programování. Stalo se již tradicí, že se zde každoročně setkávají nejlepší programátoři ze středních škol západních Čech. V počítačových učebnách zde proběhl 15. ročník západočeského oblastní kola soutěže v programování. Novinkou bylo, že soutěžící přijeli ze dvou krajů - plzeňského a karlovarského. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, garantem a spolupořadatelem byla KVD FPE ZČU v Plzni.

Soutěžící měli k dispozici prostřednictvím univerzitní počítačové sítě tyto programovací jazyky: Borland C++ 3.1, Turbo Pascal 7, Borland Pascal a Borland Delphi 5. Ukázalo se, že největší oblibě se těší vývojové prostředí Delphi, dále jazyk Pascal a Borland C++.

Zadání soutěžního příkladu bylo jednotné pro všechna oblastní kola, která v tento den probíhala po celé republice. Soutěžícím bylo zadáno 5 úloh, na jejichž řešení měli tři hodiny času. Porota hodnotila vedle funkčnosti programu i efektivitu a originalitu řešení a dokumentaci. Pro každý příklad byl stanoven koeficient podle obtížnosti. Pro všechny soutěžící byly proto jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocení poskytla ke každému příkladu porota.

Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů rovněž věcné ceny (tentokrát budíky a hrnečky) a snad také pocit, že právě oni mohou být nominováni do republikového kola soutěže v programování, které se koná začátkem června v Hradci Králové.

Petr Michalík a Jiří Prchlík, 21. 4. 2001, KVD FPE ZČU v Plzni

Zde jsou některé záběry z akce:

Soutěžící programují

Plni očekávání

Idylka

 

Vyhlášení výsledků soutěže

Výsledky jsou zde