Oblastní kolo soutěže v programování (1996)

O soutěži středoškolské mládeže v programování

     V sobotu 4. května 1996 proběhlo v počítačových učebnách Katedry výpočetní a didaktické techniky (KVD) PeF ZČU západočeské oblastní kolo soutěže středoškolské mládeže v programování. Vyhlašovatelem soutěže bylo MŠMT ČR, garantem a pořadatelem byla KVD PeF ZČU a Stanice mladých techniků (SMT) v Plzni. Soutěže se zúčastnilo přes dvacet studentů ze středních škol západočeského regionu.

     Soutěžící měli k dispozici prostřednictvím fakultní počítačové sítě PeFNeT tyto programovací jazyky: Borland C++, Borland Pascal, GW Basic, Q-Basic, Turbo Pascal a Borland Delphi. Ukázalo se, že oproti minulým rokům se poněkud zvýšil počet soutěžících, kteří si za programovací jazyk vybrali Borland C++. Největší oblibě se však stále těší Pascal, naproti tomu v Basicu neprogramoval žádný soutěžící.

     Bylo zadáno celkem pět soutěžních příkladů různého stupně obtížnosti. Příklady byly zadány jednotně vyhlašovatelem soutěže pro všechna oblastní kola. Na řešení všech soutěžních úkolů bylo stanoveno 3,5 hod. času. Porota složená z pracovníků SMT a KVD hodnotila funkčnost programů, efektivitu a originalitu řešení a dokumentaci. Překvapením byla značná rozdílnost v úrovních řešení programů, která se projevila velkými bodovými odstupy mezi soutěžícími. Zatímco poslední účastníci soutěže nezískali ani jediný bod, vítěz obdržel něco málo přes polovinu všech možných bodů. Zajímavá byla také skutečnost, že téměř polovina soutěžících nevyřešila kompletně ani jediný příklad. Pro všechny byly proto jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocení poskytla ke každému příkladu porota.

     Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů také drobné dárky - diskety, pouzdra na ně, držák na myš a snad také pocit, že právě oni mohou být nominováni do republikového kola soutěže v programování, které se koná v červnu v Mladé Boleslavi.

Petr Michalík,  4. 5. 1996