Letní školy 2003

03 Základní techniky zpracování informací

Termín: 30. 6. a 1. 7. 2003
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 16
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51,
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Šmídová, Mgr. Mašek, Ph.D., Ing. Michalík, Ph.D.

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Šmídová

Vstupní předpoklady: Žádné, určeno pro začátečníky.

Windows: Grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, tvorba dokumentu v jednoduchém textovém editoru, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky.

Microsoft Word: Obecné zasady pro tvorbu dokumentu v pokročilejších textových editorech, editace dokumentu, práce se styly a šablonami, nástroje pro editaci a kontrolu, vzhled stránky, tisk.

Microsoft Excel: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Microsoft Access: Tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, formuláře, prvky ve formuláři, typy formulářů, vlastnosti prvků formuláře, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Účastnický poplatek: 700,- Kč.