Letní školy 2002

02 Základní techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 2. 7. 2002
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 16
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51,
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Šmídová, Mgr. Mašek, Ph.D., Ing. Michalík, Ph.D.

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Žádné, určeno pro začátečníky.

Windows: Grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, tvorba dokumentu v jednoduchém textovém editoru, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky.

Microsoft Word: Obecné zasady pro tvorbu dokumentu v pokročilejších textových editorech, editace dokumentu, práce se styly a šablonami, nástroje pro editaci a kontrolu, vzhled stránky, tisk.

Microsoft Excel: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Účastnický poplatek: 700,- Kč.


03 Pokročilejší techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 2. 7. 2002
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 16
Místo: FPE ZČU Plzeň
Klatovská tř. 51
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Ing. Kocur, CSs., Ing. Michalík, Ph.D.

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládají základní práci s Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98) a mají základní orientaci v některých aplikacích např. Wordu.

Word: Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními postupy napsaného dokumentu do formy menší publikace. (Kontrola pravopisu, správa souborů, styly, šabony, pole, práce s osnovou, obsahy, rejstříky, seznamy obrázků, použití hypertextových odkazů v dokumentech, nástroje pro práci s Internetem).

Excel: Vizualizace dat. Použití metody nejmenších čtverců - vizualizace trendů. Mapy. Analýza dat - řešitel, scénáře. Klávesové zkraty. Maticové vzorce. Propojení a ochrana dat. Formátování. Editor azyka Visual Basic. Definice a užití vlastních funkcí.

Access: Tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, formuláře, prvky ve formuláři, typy formulářů, vlastnosti prvků formuláře, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Účastnický poplatek: 700,- Kč.


05 Tvorba WWW stránek

Termín: 1. 7. - 2. 7. 2002
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 21
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51
počítačová učebna

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Mgr. Roub

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládájí základní práci s Windows a mají základní orientaci v některých aplikacích, např. Wordu.

Náplň: Cílem letní školy je seznámit účastníky se základy vytváření WWW stránek. Účastníci budou seznámeni se základy tvorby WWW stránek pomocí Wordu a pomocí jazyka HTML. Rovněž budou seznámeni se základy JavaScriptu, VBScriptu a kaskádových stylů CSS.

Účastnický poplatek: 700,- Kč.