Letní školy 2001

01 Základní techniky zpracování informací

Termín: 2. 7. - 4. 7. 2001
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 21
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K54)

Lektoři: Ing. Šmídová, Mgr. Mašek, Ph.D., Ing. Michalík, Ph.D.

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Žádné, určeno pro začátečníky.

Windows: Grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, tvorba dokumentu v jednoduchém textovém editoru, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky.

Microsoft Word: Obecné zasady pro tvorbu dokumentu v pokročilejších textových editorech, editace dokumentu, práce se styly a šablonami, nástroje pro editaci a kontrolu, vzhled stránky, tisk.

Microsoft Excel: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Účastnický poplatek: 750,- Kč.


02 Pokročilejší techniky zpracování informací

Termín: 2. 7. - 4. 7. 2001
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 21
Místo: FPE ZČU Plzeň
Klatovská tř. 51, (K57)

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Ing. Kocur, CSs., Ing. Michalík, Ph.D.

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládají základní práci s Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98) a mají základní orientaci v některých aplikacích např. Wordu.

Word 97: Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními postupy napsaného dokumentu do formy menší publikace. (Kontrola pravopisu, správa souborů, styly, šabony, pole, práce s osnovou, obsahy, rejstříky, seznamy obrázků, použití hypertextových odkazů v dokumentech, nástroje pro práci s Internetem).

Excel 97: Vizualizace dat. Použití metody nejmenších čtverců - vizualizace trendů. Mapy. Analýza dat - řešitel, scénáře. Klávesové zkraty. Maticové vzorce. Propojení a ochrana dat. Formátování. Editor azyka Visual Basic. Definice a užití vlastních funkcí.

Access 97 (garant Ing. Michalík): Tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, formuláře, prvky ve formuláři, typy formulářů, vlastnosti prvků formuláře, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Účastnický poplatek: 750,- Kč.


03 Počítačová prezentace a grafika

Termín: 2. 7. - 4. 7. 2001
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 21
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K60)

Lektoři: Ing. Michalík, Ph.D., Ing. Kocur, CSc., Mgr. Mašek, Ph.D.

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládájí základní práci v prostředí Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98) a mají základní orientaci v některých aplikacích, např. Wordu.

PowerPoint 97: Vytvoření nového snímku, přechod na určitý snímek. Způsoby vkládání obrázků do prezentace. Organizační diagram a editor rovnic. Animace textu a objektů. Přidání zvuků. Přidání přechodů do prezentace. Nastavení časování prezentace. Použití a aplikace PowerPointu v síti WWW.

CorelDraw: Kreslení - objekty. Mřížka, pravítka, vodicí linky. Stavový řádek. Kreslení a tvarování objektů. Beziérův režim. Pohedy na výkres (drátěný model atd.). Výběr a transformace objektů. Výplně a obrysy. Práce s lupou. Kopírování, duplikování, klonování a mazání, seskupování, kombinování. Zarovnání a vrstvení objektů. Sloučení, průnik, oříznutí. Import a export souborů, práce s textem, obálka, deformace, hloubka, perspektiva, proměna.

Internet: Základní techniky vyhledávání informací a úvod do tvorby WWW stránek.

Účastnický poplatek: 750,- Kč.


05 Tvorba WWW stránek

Termín: 2. 7. - 4. 7. 2001
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 21
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K60)

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Mgr. Roub

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládájí základní práci s Windows a mají základní orientaci v některých aplikacích, např. Wordu.

Náplň: Cílem letní školy je seznámit účastníky se základy vytváření WWW stránek. Účastníci budou seznámeni se základy tvorby WWW stránek pomocí Wordu a pomocí jazyka HTML. Rovněž budou seznámeni se základy JavaScriptu, VBScriptu a kaskádových stylů CSS.

Účastnický poplatek: 750,- Kč.