Letní školy 2000

01 Pokročilejší techniky zpracování informací

Termín: 3. 7. - 4. 7. 2000
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 14
Místo: FPE ZČU Plzeň
Klatovská tř. 51, (K54)

Lektoři: Ing. Vrbík, Ing. Kocur,CSc., Ing. Michalík

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládají základní práci s Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98) a mají základní orientaci v těchto apliacích: Word, Excel, Access.

Word 97 (garant Ing. Vrbík): Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními postupy napsaného dokumentu do formy menší publikace. (Kontrola pravopisu, správa souborů, styly, šabony, pole, práce s osnovou, obsahy, rejstříky, seznamy obrázků, použití hypertextových odkazů v dokumentech, nástroje pro práci s Internetem, tvorba jednoduchých WWW stránek)

Excel 97 (garant Ing. Kocur): Vizualizace dat. Použití metody nejmenších čtverců - vizualizace trendů. Mapy. Analýza dat - řešitel, scénáře. Klávesové zkraty. Maticové vzorce. Propojení a ochrana dat. Formátování. Editor azyka Visual Basic. Definice a užití vlastních funkcí.

Access 97 (garant Ing. Michalík): Tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, formuláře, prvky ve formuláři, typy formulářů, vlastnosti prvků formuláře, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Účastnický poplatek: 580,- Kč.


02 Základní techniky zpracování informací

Termín: 3. 7. - 4. 7. 2000
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 14
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K57)

Lektoři: Ing. Vrbík, Ing. Šmídová, Mgr. Roub

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Žádné, určeno pro začátečníky.

Windows: Grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, tvorba dokumentu v jednoduchém textovém editoru, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky, rozdíly mezi Windows 95 a Windows 3.11.

Microsoft Word: Obecné zasady pro tvorbu dokumentu v pokročilejších textových editorech, editace dokumentu, práce se styly a šablonami, nástroje pro editaci a kontrolu, vzhled stránky, tisk.

Microsoft Excel: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Účastnický poplatek: 580,- Kč.


03 Počítačová prezentace a grafika

Termín: 3. 7. - 4. 7. 2000
Maximální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 8
Počet hodin výuky: 14
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K60)

Lektoři: Ing. Michalík, Ing. Kocur, Mgr. Roub

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládájí základní práci v prostředí Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98) a mají základní orientaci v některých aplikacích, např. Wordu.

PowerPoint 97: Vytvoření nového snímku, přechod na určitý snímek. Způsoby vkládání obrázků do prezentace. Organizační diagram a editor rovnic. Animace textu a objektů. Přidání zvuků. Přidání přechodů do prezentace. Nastavení časování prezentace. Použití a aplikace PowerPointu v síti WWW.

CorelDraw: Kreslení - objekty. Mřížka, pravítka, vodicí linky. Stavový řádek. Kreslení a tvarování objektů. Beziérův režim. Pohedy na výkres (drátěný model atd.). Výběr a transformace objektů. Výplně a obrysy. Práce s lupou. Kopírování, duplikování, klonování a mazání, seskupování, kombinování. Zarovnání a vrstvení objektů. Sloučení, průnik, oříznutí. Import a export souborů, práce s textem, obálka, deformace, hloubka, perspektiva, proměna.

Internet: Základní techniky vyhledávání informací a úvod do tvorby WWW stránek.

Účastnický poplatek: 580,- Kč.