Letní školy 1999

02 Pokročilejší techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 2. 7. 1999
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 14
Místo: FPE ZČU Plzeň
Klatovská tř. 51, (K54)

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Ing. Kocur,CSc., Ing. Michalík

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Ovládání základních prací s Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98), základní orientace v alikacích: Word, Excel, Access.

Word 97: Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními postupy napsaného dokumentu do formy menší publikace. (Kontrola pravopisu, správa souborů, styly, šabony, pole, práce s osnovou, obsahy, rejstříky, seznamy obrázků, použití hypertextových odkazů v dokumentech, nástroje pro práci s Internetem.)

Excel 97: Vizualizace dat. Použití metody nejmenších čtverců. Mapy. Analýza dat - řešitel, scénáře. Klávesové zkraty, maticové vzorce, propojení a ochrana dat. Formátování. Editor azyka Visual Basic. Definice a užití vlastních funkcí.

Access 97: Tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, prvky ve formuláři, typy formulářů, vlastnosti prvků formuláře, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Účastnický poplatek: 580,- Kč.


03 Základní techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 3. 7. 1999
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 14
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K57)

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Ing. Šmídová, Mgr. Roub

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: žádné, určeno pro začátečníky.

Windows: Grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, tvorba dokumentu v jednoduchém textovém editoru, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky, rozdíly mezi Windows 95 a Windows 3.11.

Microsoft Word 6.0: Obecné zasady pro tvorbu dokumentu v pokročilejších textových editorech, editace dokumentu, práce se styly a šabonami, nástroje pro editaci a kontrou, vzhled stránky, tisk.

Microsoft Excel 5.0: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Účastnický poplatek: 580,- Kč.


04 Počítačová prezentace a grafika

Termín: 1. 7. - 2. 7. 1999
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 14
Místo: FPE ZČU Plzeň,
Klatovská tř. 51, (K60)

Lektoři: Ing. Michalík, Ing. Kocur, CSc., Mgr. Roub

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládájí základní práci v prostředí Windows 3.1 (případně Windows 95 či 98) a mají základní orientaci v některých aplikacích, např. Wordu.

PowerPoint 97: Vytvoření nového snímku, přechod na určitý snímek. Způsoby vkládání obrázků do prezentace. Organizační diagram a editor rovnic. Animace textu a objektů. Přidání zvuků. Přidání přechodů do prezentace. Nastavení časování prezentace. Použití a aplikace PowerPointu v síti WWW.

CorelDraw: Kreslení - objekty. Mřížka, pravítka, vodicí linky. Stavový řádek. Kreslení a tvarování objektů. Beziérův režim. Pohedy na výkres (drátěný model atd.). Výběr a transformace objektů. Výplně a obrysy. Práce s lupou. Kopírování, duplikování, klonování a mazání, seskupování, kombinování. Zarovnání a vrstvení objektů. Sloučení, průnik, oříznutí. Import a export souborů, práce s textem, obálka, deformace, hloubka, perspektiva, proměna.

Internet: Základní techniky vyhledávání informací a úvod do tvorby WWW stránek.

Účastnický poplatek: 580,- Kč.