Letní školy 1998

02 Pokročilejší techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 3. 7. 1998
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 21
Místo: učebny výpočetní techniky
Pedagogické fakulty
v objektu Klatovská třída 51

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Ing. Kocur, CSc., Ing. Michalík

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Předpokládáme, že účastníci letní školy ovládají základní práci s Windows 3.1 (popřípadě Windows 95) a mají základní orientaci v apikacích: Word, Excel, Access.

Word 97 (garant ing. Vrbík): Kontrola pravopisu, správa souborů, styly, šabony, průvodci, pole, makra, práce s osnovou, obsahy, rejstříky, ponámky, hromadná korespondence, formuláře, grafy, tabulky, propojování objektů (OLE), použití hypertextových odkazů v dokumentech, nástroje pro práci s Internetem, základy jazyka VisualBasic pro aplikace.

Excel 97 (garant ing. Kocur): Dva základní způsoby užití Excelu. Vizualizace dat. Vytvoření grafu z kontingenční tabulky, použití metody nejmenších čtverců - spojnice trendů, mapy. Analýza dat - řešitel scénáře. Klávesové zkratky. Maticové vzorce. Ochrana dat. Statistika v Excelu. Formátování. Cyklické odkazy. Filtry. Editor jazyka Visual Basic. Formuláře. Přehledy. Definice a užití vlastních funkcí. Chybové hodnoty.

Access 97 (garant ing. Michalík): Tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, formuláře, prvky ve formuláři, typy formulářů, vastnosti prvků formulářů, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Internet a tvorba WWW stránek.

Účastnický poplatek: 890,- Kč.


03 Základní techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 3. 7. 1998
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 21
Místo: učebny výpočetní techniky
Pedagogické fakulty
v objektu Klatovská třída 51

Lektoři: Ing. Běloch, CSc., Ing. Šmídová, Ing. Šípek

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: žádné, určeno pro začátečníky.

Windows 3.11: grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, správce souborů, vytváření jednoduché grafiky v apikaci PaintBrush, tvorba dokumentu v jednoduchém textovém editoru Write, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky, rozdíly mezi Windows 95 a Windows 3.11.

Microsoft Word 6.0: Obecné zasady pro tvorbu dokumentu v pokročilejších textových editorech, editace dokumentu, práce se styly a šabonami, nástroje pro editaci a kontrou, vzhled stránky, tisk, tabulka, obrázek, rám.

Microsoft Excel 5.0: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Účastnický poplatek: 890,- Kč.


04 Tvorba audiovizuálního pořadu a fotografie

Termín: 1. 7. - 3. 7. 1998
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 21
Místo: učebny výpočetní techniky
Pedagogické fakulty
v objektu Klatovská třída 51,
3.7. alternatvně videostudio PC Plzeň

Lektoři: Mgr. Mašek, Ing. Mžika, Mgr. Vadař, B. Mareš, F. Svoboda

Garant PC Plzeň: B. Mareš Garant FPE ZČU: Mgr. Mašek

Vstupní předpoklady: žádné, určeno pro začátečníky.

Tvorba fotografie: stavba a skladba fotografcého snímku (fotografické systémy - klasické a digitální, základní pravidla kompozice, světo a jeho význam, zvláštnosti černobílé a barevné fotografie).

Tvorba audiovizuálního pořadu: systémy videotechniky - videokamera a videomagnetofon, pravidla snímání a kompozice dynamického obrazu a zvuku, základní pravidla technické střihové sladby obrazu a zvuku, specifika tvorby výukových videizáznamů a videoprogramů. Poslední den (3.7.1998) možnost návštěvy a pratické činnosti v profesionálním studiu Pedagogického centra Plzeň v Mohylově ulici v Plzni.

Microsoft Excel 5.0: Práce se sešity, vkládání dat, identifikace buněk, oblastí a listů, grafické úpravy tabulky, vkládání vzorců, tvorba grafů, tisk, práce se seznamy.

Účastnický poplatek: 540,- Kč.