Letní školy 1997

02 Pokročilejší techniky zpracování informací

Termín: 1. 7. - 4. 7. 1997
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 28
Místo: učebny výpočetní techniky
Pedagogické fakulty
v objektu Klatovská třída 51

Lektoři: Ing. Vrbík, CSc., Ing. Kocur, CSc., Ing. Michalík

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: Ovládání základních prací s Windows 3.1 (případně Windows 95), základní orientace v aplikacích Word, Excel, Access.

Word: kontrola pravopisu, správa souborů, styly, šabony, průvodci, pole, makra, práce s osnovou, obsahy, rejstříky, ponámky, hromadná korespondence, formuláře, grafy, tabulky, dynamická výměna dat, propojování objektů, základy Word Basicu.

Excel: formáty, efektivní editace, přehled funkcí dle oblasti použití, práce s maticemi, kontingenční tabulka, doplňky - zejména analytické nástroje, závislosti, cyklické závislosti, moduly jazyka visual Basic, propojování, grafy a grafika v Excelu, databáze v Excelu, řešení matematických úloh v Excelu, ochrana sešitů a listů, poznámky k návrhu rosáhlejší aplikace.

Access: tabulka, typy dat v tabulce, dotazy, vypočítávaná pole, seskupování podle položek, vlastnosti dotazu, formuláře, typy formulářů, hledání, řazení a filtry ve formuláři.

Internet a tvorba WWW stránek.

Účastnický poplatek: 1 260,- Kč.


03 První kroky k ovádnutí počítače PC

Termín: 1. 7. - 2. 7. 1997
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 14
Místo: učebny výpočetní techniky
Pedagogické fakulty
v objektu Klatovská třída 51

Lektoři: Ing. Mžika, Mgr. Mašek

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: žádné, stačí chuť poznat něco nového.

MS DOS: základní funkce počítače, vysvětlení pojmů soubor, adresář, práce s nimi.

T 602: vytváření textů pomocí nejrozšířenějšího textového editoru v ČR, vkládání textu, změna typu a velikosti písma, správné psaní odstavců, práce s boky, kontrola pravopisu, obecné zásady pro vytváření dokumentů v textových editorech.

Účastnický poplatek: 640,- Kč.


04 Bližší seznámení s počítačem PC

Termín: 3. 7. - 4. 7. 1997
Počet účastníků: 10
Počet hodin výuky: 14
Místo: učebny výpočetní techniky
Pedagogické fakulty
v objektu Klatovská třída 51

Lektoři: Ing. Běloch, CSc., Ing. Šmídová

Garant PC Plzeň: Ing. Vojtík Garant FPE ZČU: Ing. Vrbík, CSc.

Vstupní předpoklady: vědomosti v rozsahu kurzu 03 První kroky k ovádnutí počítače PC

Windows 3.11: grafické uživatelské prostředí, základní operace v prostředí Windows, správce souborů, výměna informací mezi aplikacemi pomocí schránky, jednoduché vytváření grafiky v aplikaci PaintBrush, obecné zásady pro vytváření dokumentů v pokročilejších textových editorech (prakticky v jednoduchém textovém editoru Write).

Účastnický poplatek: 640,- Kč.