Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) 2018

Na základě jednání katedrální komise ze dne 12. dubna 2018 vyhlašujeme výsledky katedrálního kola SVOČ na KVD.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo Bc. Filip Frank
Téma práce: Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích

Kategorie oborová
1. místo Bc. Tomáš Průcha
Téma práce: Srovnání vysokoškolského vzdělávání budoucích učitelů informatiky v ČR a USA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo Neuděleno

Kategorie oborová
1. místo Bohuslav Bílý
Téma práce: Tvorba interaktivní animace

NOMINACE DO FAKULTNÍHO KOLA SVOČ

Na základě jednání katedrální komise ze dne 12. dubna 2018 nominujeme do fakultního kola SVOČ práci na téma Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích studenta Filipa Franka.