Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) 2017

Na základě jednání katedrální komise ze dne 31. března 2017 vyhlašujeme výsledky katedrálního kola SVOČ na KVD.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo Neuděleno

Kategorie oborová
1. místo Tomáš Korel
Téma práce: Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo Jan Topinka
Téma práce: Specifika aplikací pro tablety určených pro seniory

Kategorie oborová
1. místo Pavel Ešner
Téma práce: Návrh, tvorba a editace SQLite databáze

NOMINACE DO FAKULTNÍHO KOLA SVOČ

Na základě jednání katedrální komise ze dne 31. března 2017 nominujeme do fakultního kola SVOČ práci na téma Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy studenta Tomáše Korela.