Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) 2019

Na základě jednání katedrální komise ze dne 17. dubna 2019 vyhlašujeme výsledky katedrálního kola SVOČ na KVD. Při shodném umístění jsou studenti zapsáni v abecedním pořadí podle příjmení. Všem oceněným studentům budou navržena v souladu s článkem 1.5 Vyhlášení SVOČ 2019 mimořádná stipendia.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo Bc. Ondřej Hudec
Téma práce: Digitální technologie jako pomocník při studiu

1. místo Bc. Jan Topinka
Téma práce: Základní ovládání tabletu – studijní opora pro seniory

Kategorie oborová
1. místo Bc. Martin Hofman
Téma práce: Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Kategorie oborově didaktická
1. místo Michal Lohr
Téma práce: Digitální technologie jako pomocník při studiu žáků s postižením

1. místo Ondřej Polák
Téma práce: Mobilní aplikace vhodné pro domácí procvičování žáků základní školy


Kategorie oborová
1. místo Pavel Strousek
Téma práce: Porovnání mobilních aplikací pro záznam sportovních aktivit (iOS)

NOMINACE DO FAKULTNÍHO KOLA SVOČ

Na základě jednání katedrální komise ze dne 17. dubna 2019 nominujeme do fakultního kola SVOČ práci na téma Mobilní aplikace vhodné pro domácí procvičování žáků základní školy studenta Ondřeje Poláka.